Monitorowanie mediów polskich IBE/141/2018

 

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pozakonkursowego: „Włączenie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy na poziomie krajowym i regionalnym”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

 

Informację wytworzyła: Katarzyna Mikulska-Kędzierska

 

Informację udostępniłKatarzyna Mikulska-Kędzierska

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pełna treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Informacja nt. ZSK - stanowi załącznik nr 1 do OPZ

Lista monitorowanych mediów - stanowi załącznik nr 2 do OPZ

Zestawienie liczbowe wyników monitoringu  - stanowi załącznik nr 3 do OPZ

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowi załącznik nr 4

 

Termin składania ofert do 04-07-2018 r. 

 

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pani Jolanta Rzęsista, email:        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzyłaAnna Głowacka

Informację udostępniła: Katarzyna Mikulska-Kędzierska

Informację zmodyfikowała

Data wytworzenia: 2018-06-27

Data udostępnienia: 2018-06-27

Data modyfikacji: 

Zakres modyfikacji: 

Dodatkowe informacje