Opracowanie ekspertyzy dotyczącej możliwości rozszerzenia zawartości Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) o inne informacje o kwalifikacjach pełnych z obszaru szkolnictwa wyższego, niż wskazane w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o ZSK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

 

Informację wytworzyła: Katarzyna Mikulska-Kędzierska

 

Informację udostępniłKatarzyna Mikulska-Kędzierska

Data udostępnienia: 2018-08-10


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pozakonkursowego:

„Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji” , POWR.02.11.00-00-0001/17

współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Pełna treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4

Wykaz doświadczenia stanowi załącznik nr 5

 

Termin składania ofert do 10.07.2018 r.

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pani Paulina Sasin, email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzyła: Jolanta Buczek

Informację udostępniła: Paulina Sasin

Informację zmodyfikowała

Data wytworzenia: 2018-06-29

Data udostępnienia: 2018-06-29

 

Dodatkowe informacje