IBE/172/2018 Analiza dotycząca formalno-prawnych uwarunkowań związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych, której wynikiem będą rekomendacje dotyczące m.in. zasad i zakresu współpracy z instytucjami (polskimi i zagranicznymi) będącymi dysponentami w

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pozakonkursowego:

„Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji” , POWR.02.11.00-00-0001/17 współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

 

Informację wytworzyła: Paulina Sasin

 

Informację udostępniła:Katarzyna Mikulska-Kędzierska

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pełna treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4

Wykaz doświadczenia załącznik nr 5

 

Termin składania ofert do 21.08.2018 r.

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pani Katarzyna Mikulska-Kędzierska, email:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzyła: Jolanta Buczek

Informację udostępniła: Katarzyna Mikulska-Kędzierska

Informację zmodyfikowała

Data wytworzenia: 2018-08-10

Data udostępnienia: 2018-08-10

Data modyfikacji: 2018-08-10

Zakres modyfikacji: Formularz ofertowy został zmieniony


Dodatkowe informacje