OGŁOSZENIE II Opracowanie narzędzia wspomagającego automatyczne gromadzenie danych na temat efektów kształcenia w uczelniach w Polsce oraz przygotowanie bazy danych zgromadzonych informacji (HECrawler).

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pozakonkursowego:

„Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji” , POWR.02.11.00-00-0001/17

współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Pełna treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4

Wykaz doświadczenia stanowi załącznik nr 5

 

Termin składania ofert do 03.12.2018 r.

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pani Katarzyna Mikulska-Kędzierska, email:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzył: Wojciech Stęchły

Informację udostępniła: Paulina Sasin

Informację zmodyfikowała:  

Zakres modyfikacji: 

Data wytworzenia: 19.11.2018 r.

Data udostępnienia: 19.11.2018 r.

Data modyfikacji: 

Dodatkowe informacje