335/2018 Opracowanie recenzji metodycznych podstaw programowych kształcenia w zawodach – ocena zgodności z założeniami Zintegrowanego Systemy Kwalifikacji oraz poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

 Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

 Informację wytworzyłaKatarzyna Mikulska-Kędzierska

 Informację udostępniła: Katarzyna Mikulska-Kędzierska

 

 Data wytworzenia: 2018-12-06

 

 Data udostępnienia: 2018-12-06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pozakonkursowego:

„Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji” , POWR.02.11.00-00-0001/17

współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Pełna treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4


Termin składania ofert do 29-11-2018 r.

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pani Katarzyna Mikulska-Kędzierska, email:     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzył: Wojciech Stęchły

Informację udostępniła: Katarzyna Mikulska-Kędzierska

Informację zmodyfikowała:  Katarzyna Mikulska-Kędzierska

Zakres modyfikacji: Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2

Data wytworzenia: 22.11.2018 r.

Data udostępnienia: 22.11.2018 r.

Data modyfikacji: 23-11-2018 r.

Dodatkowe informacje