IBE/354/2018 Przygotowanie ekspertyzy (dzieła) zawierającej wytyczne do tworzenia nazw kwalifikacji nadawanych w szkolnictwie wyższym (6-8 poziom PRK) i tłumaczeń tych nazw na język angielski wraz zaleceniami dotyczącymi tłumaczenia nazw własnych uczelni


Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

 Zamawiający informuje, że nie wpłynęła żadna oferta w ramach przemiotowego postępowania.

 Informację wytworzyłaKatarzyna Mikulska-Kędzierska

 Informację udostępniła: Katarzyna Mikulska-Kędzierska

 

 Data wytworzenia: 2019-01-16

 Data udostępnienia: 2019-01-16
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- NOWY TERMIN 27-12-2018


Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pozakonkursowego:

„Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji” , POWR.02.11.00-00-0001/17

współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Pełna treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4


Termin składania ofert do 19-12-2018 r.

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pani Katarzyna Mikulska-Kędzierska, email:      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzyła: Jolanta Buczek

Informację udostępniła: Katarzyna Mikulska-Kędzierska

Informację zmodyfikowała:  Katarzyna Mikulska-Kędzierska

Zakres modyfikacji: zamieszczono pytania i odpowiedzi zestaw 1, zmieniono termin składania ofert

Data wytworzenia: 10.12.2018 r.

Data udostępnienia: 10.12.2018 r.

Data modyfikacji: 2018-12-18

Dodatkowe informacje