IBE/348/2018 Wykonanie i dostawa materiałów wystawienniczych.

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

 Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

 Informację wytworzyłaKatarzyna Mikulska-Kędzierska

 Informację udostępniła: Katarzyna Mikulska-Kędzierska

 

 Data wytworzenia: 2018-12-04

 Data udostępnienia: 2018-12-04

 

 Zamówienie będzie finansowane z pozakonkursowych projektów:

  • „Włączenie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy na poziomie krajowym i regionalnym”;
  • „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje
    i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji.”

 

Projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Pełna treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4

Próbka do wydruku stanowi załącznik nr 5


Termin składania ofert do 03-12-2018 r.

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pani Katarzyna Mikulska-Kędzierska, email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzyłaKatarzyna Mikulska-Kędzierska

Informację udostępniła: Katarzyna Mikulska-Kędzierska

Informację zmodyfikowała:  Katarzyna Mikulska-Kędzierska

Zakres modyfikacji: 

Tresć ogłoszenia:

Dodano zapis: w przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaganą próbkę nadruku należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera w terminie zgodnym z terminem składania ofert tj. 03-12-2018 r.

Data wytworzenia: 26.11.2018 r.

Data udostępnienia: 26.11.2018 r.

Data modyfikacji: 26.11.2018

 

Dodatkowe informacje