IBE/114/2019 Ekspertyza prawna dotycząca wprowadzenia zmian w prawie oświatowym dotyczących monitorowania losów absolwentów w oparciu o dane administracyjne.

 Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.


 Informację wytworzył: Łukasz Pleban

 Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

 Data wytworzenia: 30-04-2019 r. 

 Data udostępnienia: 30-04-2019 r. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA! MODYFIKACJA OGŁOSZENIA - 15.04.2019 R. 


Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4

Wykaz spełniania kryterium udziału stanowi załącznik nr 5

Termin składania ofert do 24.04.2019 r. 

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pan Łukasz Pleban 

e- mail              Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzyła: Michał Sitek

Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

Informację zmodyfikował: Łukasz Pleban 

Zakres modyfikacji: 

1) Treść ogłoszenia - załącznik nr 1 - modyfikacja: pkt. 3b (zmiana treści); pkt. 4b (doprecyzowanie kryteriów przyznawania punktów)

2) Wykaz spełniania warunków udziału - załącznik nr 4 - modyfikacja: tabela (zmiana treści)

Data modyfikacji: 15-04-2019 r.

Data wytworzenia: 12-04-2019 r.

Data udostępnienia: 12-04-2019 r.

Dodatkowe informacje