IBE/103/2019 Przedmiotem zamówienia jest moderowanie wywiadów indywidualnych w ramach 2 badań jakościowych, które zostaną przeprowadzone w 4 regionach Polski.

 

 Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.


 Informację wytworzył: Łukasz Pleban

 Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

 Data wytworzenia: 20-05-2019 r. 

 Data udostępnienia: 20-05-2019 r. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. NOWY TERMIN: 07-05-2019 R. 

                 MODYFIKACJA OGŁOSZENIA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Cennik szczegółowy w podziale na części stanowi załącznik nr 3a

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4

Wykaz spełniania kryterium udziału w postępowaniu załącznik 5

Termin składania ofert do 29.04.2019 r. 

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pan Łukasz Pleban 

e- mail              Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzyła: Magdalena Diem 

Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

Informację zmodyfikował: Łukasz Pleban 

Zakres modyfikacji: 

1) Zamieszczono pytania i odpowiedzi zestaw nr 1

2) Cennik szczegółowy w podziale na części – załącznik nr 1 do formularza ofertowego – załącznik nr 3a - modyfikacja: uzupełnienie tabeli o kolumnę  E (miejsce zamieszkania moderatora) oraz F (imię i nazwisko moderatora). 

Data modyfikacji: 29-04-2019 r. 

Data wytworzenia: 19-04-2019 r.

Data udostępnienia: 19-04-2019 r.

Dodatkowe informacje