IBE/178/2019 Zamówienie na ekspertyzę (dzieło) dotyczącą zakresu informowania na stronie internetowej instytucji certyfikującej wobec obowiązku zawartego w art. 47 ust. 4 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

                                         Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

 Informację wytworzył: Łukasz Pleban

 Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

 Data wytworzenia: 23-08-2019 r. 

 Data udostępnienia: 23-08-2019 r. 

......................................................................................................................................................................

 UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. NOWY TERMIN: 02-08-2019 R. 

.............................................................................................................................................................................

Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4

Wykaz spełniania kryterium udziału stanowi załącznik nr 5

Termin składania ofert do 19.07.2019 r. 

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pan Łukasz Pleban 

e- mail                  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzyła: Aleksandra Brzozowska  

Informację udostępnił: Łukasz Pleban  

Informację zmodyfikował: Łukasz Pleban  

Zakres modyfikacji: zmieniono termin składania ofert na: 02-08-2019 r. 

Data modyfikacji: 19-07-2019 r.

Data wytworzenia: 08-07-2019 r.

Data udostępnienia: 08-07-2019 r.

Dodatkowe informacje