IBE/250/2019 Realizacja usługi polegającej na pełnieniu roli eksperta zewnętrznego w badaniu jakościowym pn. "Środowiskowe uwarunkowania funkcjonowania branżowych szkół I stopnia" - III postępowanie

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

 Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk

 Informację udostępniła: Maja Ambrożuk

 Data wytworzenia: 28-11-2019 r. 

Data udostępnienia: 28-11-2019 r. 


Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4

Wykaz doświadczenia stanowi załącznik nr 5

Termin składania ofert do 04-11-2019 r.

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pani Maja Ambrożuk, email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 Informację wytworzyła: Katarzyna Pająk - Załęska

 Informację udostępniła: Maja Ambrożuk

 Informację zmodyfikowała

 Zakres modyfikacji:

 Data wytworzenia: 28-10-2019

 Data udostępnienia: 28-10-2019

Dodatkowe informacje