IBE/220/2019 Pilotażowe dostosowanie wybranej kwalifikacji uregulowanej "Doradca rolniczy" do wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji III postępowanie

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

 Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk

 Informację udostępniła: Maja Ambrożuk

 Data wytworzenia: 11-12-2019 r. 

Data udostępnienia: 11-12-2019 r. 


Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4

Wykaz doświadczenia stanowi załącznik nr 5

Termin składania ofert do 21-11-2019 r.

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pani Maja Ambrożuk, email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 Informację wytworzyła: Katarzyna Królik

 Informację udostępniła: Maja Ambrożuk

 Data wytworzenia: 14-11-2019

 Data udostępnienia: 14-11-2019

Dodatkowe informacje