IBE/380/2019 “Usługi kurierskie krajowe i międzynarodowe dla Instytutu Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8”. - II postępowanie

 

                                  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania, w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych, z uwagi na brak złożonych ofert. 

 Informację wytworzył: Łukasz Pleban

 Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

 Data wytworzenia: 30-12-2019 r. 

Data udostępnienia: 30-12-2019 r.                 

............................................................................................................................................................................                                           UWAGA! MODYFIKACJA OGŁOSZENIA - 24.12.2019 R. 

.............................................................................................................................................................................

Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Cennik szczegółowy stanowi załącznik nr 1 do Formularza ofertowego 

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4

Wzór umowy stanowi załacznik nr 5 

Termin składania ofert do 29-12-2019 r.

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pan Łukasz Pleban, email:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzył: Łukasz Pleban  

Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

Informację zmodyfikował: Łukasz Pleban 

Zakres modyfikacji: dodano Pytania i odpowiedzi - zestaw nr 1 

Data wytworzenia: 20-12-2019

Data udostępnienia: 20-12-2019

Data modyfikacji: 24-12-2019 

Dodatkowe informacje