IBE/380/2019 “Usługi kurierskie krajowe i międzynarodowe dla Instytutu Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8”. - III postępowanie

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

 Informację wytworzył: Łukasz Pleban 

 Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

 Data wytworzenia: 14-01-2020 r. 

Data udostępnienia: 14-01-2020 r. 

 ..........................................................................................................................................................................                                    

UWAGA! MODYFIKACJA OGŁOSZENIA - 02.01.2020 R. 

.............................................................................................................................................................................

Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Cennik szczegółowy stanowi załącznik nr 1 do Formularza ofertowego 

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4

Wzór umowy stanowi załacznik nr 5 

Termin składania ofert do 09-01-2020 r.

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pan Łukasz Pleban, email:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzył: Łukasz Pleban  

Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

Informację zmodyfikował: Łukasz Pleban 

Zakres modyfikacji: 

1) dodano Pytania i odpowiedzi - zestaw nr 1 

2) dokonano modyfikacji Wzoru umowy - załącznik nr 5 

Data modyfikacji: 02-01-2020 

Data wytworzenia: 30-12-2019

Data udostępnienia: 30-12-2019

Dodatkowe informacje