IBE/170/2021 Kodowanie odpowiedzi uczniów na pytania otwarte w badaniu PIRLS 2021 (kodowanie pytań z rozumienia czytanego tekstu) - Międzynarodowe badanie postępów biegłości w czytaniu

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

 Informację wytworzył: Łukasz Pleban 

 Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

 Data wytworzenia: 17-06-2021 r. 

Data udostępnienia: 17-06-2021 r. 


Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 2

Wykaz spełniania warunków zamówienia stanowi załącznik nr 3

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4

Termin składania ofert do 10.06.2021 r. godz. 10.00

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pan Łukasz Pleban

e- mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzyła: Ewa Stachurska

Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

Data wytworzenia: 02-06-2021 r.

Data udostępnienia: 02-06-2021 r.

Dodatkowe informacje