IBE/180/2021 Zamówienie na dostosowanie kwalifikacji uregulowanej „Doradca rolniczy – specjalizacja w zakresie rolnictwa ekologicznego” do wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

 Informację wytworzył: Łukasz Pleban 

 Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

 Data wytworzenia: 13-07-2021 r. 

Data udostępnienia: 13-07-2021 r. 


Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4

Wykaz spełniania kryteriów udziału stanowi załącznik nr 5

Wzór umowy stanowi załacznik nr 6

Termin składania ofert do 30.06.2021 r. 

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pan Łukasz Pleban 

e- mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzyła: Anna Sitek

Informację udostępnił: Łukasz Pleban  

Data wytworzenia: 04-06-2021 r.

Data udostępnienia: 04-06-2021 r.

Dodatkowe informacje