IBE/175/2021 Wsparcie realizacji projektu interwencji badawczej z elementami partycypacyjnymi “Opiekuję się – pracuję”

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

 Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk 

 Informację udostępniła: Maja Ambrożuk 

 Data wytworzenia: 09-07-2021 r. 

Data udostępnienia: 09-07-2021 r. 


Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 

Opis projektu stanowi załącznik nr 1 do OPZ

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków zamówienia stanowi załącznik nr 4

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5

Termin składania ofert do 23.06.2021 r. 

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pan Łukasz Pleban

e- mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzył: Michał Danielewicz 

Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

Data wytworzenia: 15-06-2021 r.

Data udostępnienia: 15-06-2021 r.

Dodatkowe informacje