IBE/81/2021 Opracowanie grafik do materiałów postdiagnostycznych wspierających rozwój mowy i komunikacji przeznaczonych dla dzieci i młodzieży (w wieku od 4 do 25 lat) w normie rozwojowej, dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

 Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk

 Informację udostępniła: Maja Ambrożuk

 Data wytworzenia: 01-07-2021 r. 

Data udostępnienia: 01-07-2021 r. 


Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4

Wykaz spełniania kryterium udziału stanowi załącznik nr 5

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6

Termin składania ofert do 25.06.2021 r. 

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pani Maja Ambrożuk

e- mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzyła: Marta Przybylak 

Informację udostępniła: Maja Ambrożuk

Data wytworzenia: 17-06-2021 r.

Data udostępnienia: 17-06-2021 r.

Dodatkowe informacje