IBE/354/2021 Przeprowadzenie badania i oceny sprawozdania finansowego Zleceniodawcy za okres 12 miesięcy kończący się na dzień 31.12.2021 r. oraz 31.12.2022 r.

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

Informację wytworzył: Łukasz Pleban

Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

Data wytworzenia: 05-01-2022 r. 

Data udostępnienia: 05-01-2022 r. 


Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Informacje dotyczace Instytutu Badań Edukacyjnych stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4

Termin składania ofert do 09-12-2021 r. do godz. 12.00

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pan Łukasz Pleban, email:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 Informację wytworzył: Tomasz Bartczak   

 Informację udostępnił: Łukasz Pleban  

Data wytworzenia: 01-12-2021

Data udostępnienia: 01-12-2021

Dodatkowe informacje