IBE/361/2021 Druk publikacji upowszechniającej wiedzę nt. ZSK oraz ICCS. Publikacja zostanie wydana w formie autorskiego notesu zawierającego wkładki tematyczne w nakładzie: 1500 szt. (ZSK) oraz 3250 szt. (ICCS)

 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

Informację wytworzył: Łukasz Pleban

Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

Data wytworzenia: 28-12-2021 r. 

Data udostępnienia: 28-12-2021 r. 


UWAGA! MODYFIKACJA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZWIĄZKU Z ZADANYMI PYTANIAMI OD WYKONAWCY


Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi załącznik nr 2

Środek stanowi załącznik nr 1a do OPZ

Wkładka tematyczna ZSK stanowi załacznik nr 1b do OPZ

Wkładka tematyczna ICCS stanowi załacznik nr 1c do OPZ

Okładka ZSK stanowi załącznik nr 2a do OPZ

Wklejka ZSK stanowi załącznik nr 2b do OPZ

Okładka ICCS stanowi załącznik nr 3a do OPZ

Wklejka ICCS stanowi załącznik nr 3b do OPZ

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunku udziału stanowi załącznik nr 4

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5

Termin składania ofert do 17-12-2021 r.

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pan Łukasz Pleban, email:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzyła: Magdalena Rudy

Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

Informację zmodyfikował: Łukasz Pleban 

Zakres modyfikacji:

1) Pytania i odpowiedzi - zestaw nr 1

2) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2_po modyfikacji

Data modyfikacji:

Ad. pkt.1), 2): 10-12-2021 r. 

Data wytworzenia: 08-12-2021

Data udostępnienia: 08-12-2021

Dodatkowe informacje