IBE/82/2023 Testy i re-testy bezpieczeństwa aplikacji webowej „Moje Portfolio”

 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

Informację wytworzył: Łukasz Pleban

Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

Data wytworzenia: 22-03-2023 r. 

Data udostępnienia: 22-03-2023 r. 


 

UWAGA!!! Zamawiający dokonał modyfikacji: treści ogłoszenia (zał. nr 1), opisu przedmiotu zamówienia (zal. nr 2) oraz wykazspełniania kryteriów zamówienia (zał. nr 5). Zmienione dokumenty znajdują się na dole strony. 

Informację wytworzył: Łukasz Pleban

Informację udostępnił: Łukasz Pleban

Data wytworzenia: 03-03-2023 r.

Data udostępnienia: 03-03-2023 r.


UWAGA!!! Zmiana teminu składania ofert. Nowy termin: do 10.03.2023 r. godz. 10.00.                      

Zamawiający dokonał modyfikacji: treści ogłoszenia, wzoru umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia. Zmienione dokumenty znajdują się na dole strony. 

Informację wytworzył: Łukasz Pleban

Informację udostępnił: Łukasz Pleban

Data wytworzenia: 28-02-2023 r.

Data udostępnienia: 28-02-2023 r.


UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert to: do 03.03.2023 r. godz. 10.00


Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4

Wykaz spełniania kryteriów udziału stanowi załącznik nr 5

Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowi załacznik nr 6

Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 

Termin składania ofert do 28.02.2023 r. do godz. 10.00

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pan Łukasz Pleban 

e- mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzył: Stefan Kurszel 

Informację udostępnił: Łukasz Pleban  

Informację zmodyfikował: Łukasz Pleban 

Zakres modyfikacji: 

1) Zamieszczono "Pytania i odpowiedzi. Zestaw nr 1".

2) Zamieszczono "Treść ogłoszenia - załącznik nr 1_po modyfikacji" 

3) Zamieszczono "Opis przedmiotu zamówienia -załącznik nr 2_po modyfikacji"

4) Zamieszczono "Wzór umowy - załacznik nr 7_po modyfikacji"

5)  Zamieszczono "Pytania i odpowiedzi. Zestaw nr 2".

6) Zamieszczono "Treść ogłoszenia - załącznik nr 1_po modyfikacji" 

7) Zamieszczono "Opis przedmiotu zamówienia -załącznik nr 2_po modyfikacji"

8) Zamieszczono "Wyskaz spełniania kryteriów zamówienia - załącznik nr 5_po modyfikacji". 

9) Zamieszczono "Pytania i odpowiedzi. Zestaw nr 3"

10) Zamieszczono "Pytania i odpowiedzi. Zestaw nr 4"

Data modyfikacji: 

1) 21-02-2023 r.

2), 3), 4) 28-02-2023 r.

5), 6), 7), 8) 03-03-2023 r. 

9) 06-03-2023 r. 

10) 08-03-2023 r.

Data wytworzenia: 20-02-2023 r.

Data udostępnienia: 20-02-2023 r.

Dodatkowe informacje