IBE/81/2023 WCAG dla aplikacji webowej “Moje Portfolio

 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

Informację wytworzył: Łukasz Pleban

Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

Data wytworzenia: 31-03-2023 r. 

Data udostępnienia: 31-03-2023 r. 


 

UWAGA!!!  Zamawiający dokonał modyfikacji treści ogłoszenia. 

Informację wytworzył: Łukasz Pleban

Informację udostępnił: Łukasz Pleban

Data wytworzenia: 06-03-2023 r.

Data udostępnienia: 06-03-2023 r.


UWAGA!!! Zmiana teminu składania ofert. Nowy termin: do 10.03.2023 r. godz. 10.00.                      

Zamawiający dokonał modyfikacji: treści ogłoszenia, wzoru umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia. Zmienione dokumenty znajdują się na dole strony. 

Informację wytworzył: Łukasz Pleban

Informację udostępnił: Łukasz Pleban

Data wytworzenia: 28-02-2023 r.

Data udostępnienia: 28-02-2023 r.


                                                                         ZAWIADOMIENIE

Zamawiajacy informuje, że w związku z udzielną odpowiedzią na pytanie skierowane od Wykonawcy została zmodyfikowana treść ogłoszenia - załącznik nr 1. 


Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4

Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowi załacznik nr 5

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6

Termin składania ofert do 03.03.2023 r. do godz. 10.00

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pan Łukasz Pleban 

e- mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzyła: Barbara Fijałkowska 

Informację udostępnił: Łukasz Pleban  

Informację zmodyfikował: Łukasz Pleban  

Zakres modyfikacji: 

1) Zamieszczono "Pytania i odpowiedzi. Zestaw nr 1".

2) Zamieszczono "Treść ogłoszenia - załącznik nr 1_po modyfikacji" 

3) Zamieszczono "Treść ogłoszenia - załącznik nr 1_po modyfikacji" 

4) Zamieszczono "Opis przedmiotu zamówienia -załacznik nr 2_po modyfikacji"

5) Zamieszczono "Wzór umowy - załacznik nr 6_po modyfikacji"

6) Zamieszczono "Pytania i odpowiedzi. Zestaw nr 2"

7) Zamieszczono "Treść ogłoszenia - załącznik nr 1_po modyfikacji" 

8) Zamieszczono "Pytania i odpowiedzi. Zestaw nr 3"

Data modyfikacji: 

1), 2): 27-02-2023

3), 4), 5): 28-02-2023

6), 7) 06-03-2023

8) 07-03-2023

Data wytworzenia: 22-02-2023 r.

Data udostępnienia: 22-02-2023 r.

Dodatkowe informacje