IBE/118/2023 Modernizacja narzędzia informatycznego obsługującego opisy syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych i przeprowadzenie dla niego testów bezpieczeństwa

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

Informację wytworzył: Łukasz Pleban

Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

Data wytworzenia: 11-04-2023 r. 

Data udostępnienia: 11-04-2023 r. 


Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4

Wykaz spełniania kryteriów zamówienia stanowi załącznik nr 5

Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowi załacznik nr 6

Wzór umowy (I część zamówienia) stanowi załącznik nr 7a 

Wzór umowy (II część zamówienia) stanowi załącznik nr 7b 

Termin składania ofert do 28.03.2023 r. do godz. 12.00

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pan Łukasz Pleban 

e- mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzył: Michał Rostworowski  

Informację udostępnił: Łukasz Pleban  

Informację zmodyfikował: Łukasz Pleban  

Zakres modyfikacji: 

1) Zamieszczono "Treść ogłoszenia - załącznik nr 1_po modyfikacji" 

2) Zamieszczono "Pytania i odpowiedzi. Zestaw nr 1"

3) Zamieszczono "Treść ogłoszenia - załącznik nr 1_po modyfikacji" 

4) Zamieszczono "Pytania i odpowiedzi. Zestaw nr 2"

5) Zamieszczono "Pytania i odpowiedzi. Zestaw nr 3"

Data modyfikacji: 

1) 16-03-2023

2), 3) 17-03-2023

4) 24-03-2023

5) 27-03-2023

Data wytworzenia: 15-03-2023 r.

Data udostępnienia: 15-03-2023 r.

Dodatkowe informacje