IBE/137A/2023 Świadczenie usług fotokopiowania na potrzeby IBE oraz realizowanych przez zespóły IBE projektów

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

Informację wytworzył: Łukasz Pleban

Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

Data wytworzenia: 11-04-2023 r. 

Data udostępnienia: 11-04-2023 r. 


UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. NOWY TERMIN: 31-03-2023 r. godz. 10.00


 

Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Cennik szczegółowy stanowi załacznik nr 3a

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4

Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowi załacznik nr 5 

Wzór umowy stanowi załacznik nr 6

Termin składania ofert do 29.03.2023 r. do godz. 10.00

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pan Łukasz Pleban 

e- mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzyła: Jelena Chotkiewicz 

Informację udostępnił: Łukasz Pleban  

Informację zmodyfikował: Łukasz Pleban  

Zakres modyfikacji:

1) zmieniono termin składania ofert na: 31-03-2023 r. godz. 10.00 

2) Zamieszczono "Pytania i odpowiedzi. Zestaw nr 1".

3) Zamieszczono "Opis przedmiotu zamówienia  - załącznik nr 2 po modyfikacji"

4) Zamieszczono "Pytania i odpowiedzi. Zestaw nr 2".

Data modyfikacji: 

1), 2), 3): 28-03-2023 r.

4): 30-03-2023 r.

Data wytworzenia: 21-03-2023 r.

Data udostępnienia: 21-03-2023 r.

Dodatkowe informacje