IBE/195/2023 Wsparcie badania jakościowego pn „Niepowodzenia i osiągnięcia edukacyjne w perspektywie nastolatków”

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

Informację wytworzył: Łukasz Pleban

Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

Data wytworzenia: 19-05-2023 r. 

Data udostępnienia: 19-05-2023 r. 


Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4

Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowi załacznik nr 5 

Wzór umowy stanowi załacznik nr 6

Termin składania ofert do 05.05.2023 r. do godz. 10.00

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pan Łukasz Pleban 

e- mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzyła: Emilia Sobol

Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

Data wytworzenia: 25-04-2023 r.

Data udostępnienia: 25-04-2023 r.

Dodatkowe informacje