IBE/414/2023 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest nagranie 25 filmów 40-minutowych na potrzeby kursu online.

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

Informację wytworzył: Łukasz Pleban

Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

Data wytworzenia: 19-07-2023 r. 

Data udostępnienia: 19-07-2023 r. 


UWAGA!!! Zamawiający informuje, że w związku z zadanymi pytaniami do zamówienia została zmodyfikowana treść ogłoszenia - załącznik nr 1 oraz wzór umowy - załącznik nr 7. 


 

Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4

Wykaz spełniania kryteriów udziału stanowi załącznik nr 5

Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowi załacznik nr 6

Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 

Termin składania ofert do 14.07.2023 r. do godz. 10.00

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pan Łukasz Pleban 

e- mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ,

Informację wytworzyła: Beata Papuda-Dolińska 

Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

Informację zmodyfikował: Łukasz Pleban 

Zakres modyfikacji: 

1) Zamieszczono "Pytania i odpowiedzi. Zestaw nr 1".

2) Zamieszczono "Treść ogłoszenia - załącznik nr 1_po modyfikacji" 

3) Zamieszczono "Wzór umowy - załacznik nr 7_po modyfikacji"

Data modyfikacji:

1), 2), 3): 11-07-2023 r.

Data wytworzenia: 05-07-2023 r.

Data udostępnienia: 05-07-2023 r.

Dodatkowe informacje