IBE/226/2023 Przygotowanie layoutów i projektów graficznych serii, projekt okładek, skład i łamanie 6 tomów książek popularno-naukowych

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

Informację wytworzył: Łukasz Pleban

Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

Data wytworzenia: 04-08-2023 r. 

Data udostępnienia: 04-08-2023 r. 


UWAGA! MODYFIKACJA TREŚĆI OGŁOSZENIA W ZWIĄZKU Z ZADANYMI PYTANIAMI OD WYKONAWCÓW  


UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. NOWY TERMIN: do 07.07.2023 r. do godz. 10.00


Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4

Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowi załacznik nr 5 

Wzór umowy stanowi załacznik nr 6

Termin składania ofert do 03.07.2023 r. do godz. 10.00

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pan Łukasz Pleban 

e- mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzył: Piotr Nowakowski  

Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

Informację zmodyfikował: Łukasz Pleban  

Zakres modyfikacji: 

1) Zamieszczono "Pytania i odpowiedzi. Zestaw nr 1".

2) Zamieszczono "Przykładowy tekst"

3) Zamieszczono "Seria wydawnicza"

4) Zamieszczono "Pytania i odpowiedzi. Zestaw nr 2".

5) Zamieszczono "Pytania i odpowiedzi. Zestaw nr 3".

Data modyfikacji: 

1), 2), 3): 29-06-2023 r.

4) 30-06-2023 r.

5) 05-07-2023 r.

Data wytworzenia: 23-06-2023 r.

Data udostępnienia: 23-06-2023 r.

Dodatkowe informacje