IBE/796/2023 „Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie przez ekspertów (10 osób) po 30 godzin konsultacji dla nauczycieli, specjalistów szkolnych, pełnoletnich uczniów oraz rodziców uczniów w obszarze pomocy psychologicznej (...)

 

 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

Informację wytworzył: Łukasz Pleban

Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

Data wytworzenia: 20-10-2023 r. 

Data udostępnienia: 20-10-2023 r. 


 

UWAGA! MODYFIKACJA TREŚĆI OGŁOSZENIA - załącznik nr 1 oraz LISTY REKOMENDOWANYCH OŚRODKÓW PSYCHOTERAPII - załącznik nr 8

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. NOWY TERMIN: do 10.10.2023 r. do godz. 10.00

 


 

Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4

Wykaz spełniania kryterium udziału stanowi załącznik nr 5

Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowi załacznik nr 6

Wzór umowy stanowi załacznik nr 7

Raport z konsultacji (indywidualny) stanowi załącznik nr 1 do umowy

Raport z konsultacji (zbiorczy) stanowi załącznik nr 3 do umowy

Lista rekomendowanych ośrodków psychoterapii stanowi załacznik nr 8 

Termin składania ofert do 05.10.2023 r. do godz. 10.00

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pan Łukasz Pleban 

e- mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzyła: Marta Przybylak 

Informację udostępnił: Łukasz Pleban  

Informację zmodyfikował: Łukasz Pleban  

Zakres modyfikacji: 

1) Zamieszczono "Treść ogłoszenia - załacznik nr 1_po modyfikacji"

2) Zamieszczono "Lista rekomendowanych osrodków psychoterapii - załącznik nr 8_po modyfikacji". 

Data modyfikacji:

1), 2): 02-10-2023 r.

Data wytworzenia: 27-09-2023 r.

Data udostępnienia: 27-09-2023 r.

Dodatkowe informacje