IBE/790/2023 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji dla nauczycieli, specjalistów szkolnych, rodziców uczniów oraz pełnoletnich uczniów w obszarze psychiatrii oraz przygotowanie raportu pisemnego z każdej przeprowadzonej konsultacji

                                                             Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowanie w całości z wyboru wykonawcy trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego poniżej.

 Informację wytworzył: Łukasz Pleban 

 Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

 Data wytworzenia: 09-10-2023 r. 

Data udostępnienia: 09-10-2023 r. 


Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4

Wykaz spełniania kryterium udziału stanowi załącznik nr 5

Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowi załacznik nr 6

Wzór umowy stanowi załacznik nr 7

Raport z konsultacji (indywidualny) stanowi załącznik nr 1 do umowy

Raport z konsultacji (zbiorczy) stanowi załącznik nr 3 do umowy

Termin składania ofert do 09.10.2023 r. do godz. 10.00

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pan Łukasz Pleban 

e- mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzyła: Marta Przybylak 

Informację udostępnił: Łukasz Pleban  

Data wytworzenia: 29-09-2023 r.

Data udostępnienia: 29-09-2023 r.

Dodatkowe informacje