IBE/1047/2023Najem laserowych urządzeń wielofunkcyjnych wraz z serwisem i materiałami eksploatacyjnymi

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

Informację wytworzył: Łukasz Pleban

Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

Data wytworzenia: 22-12-2023 r. 

Data udostępnienia: 22-12-2023 r.


Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4

Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowi załacznik nr 5

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6

Termin składania ofert do 08.12.2023 r. do godz. 10.00. 

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pan Łukasz Pleban 

e- mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzył: Krzysztof Stradel

Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

Informację zmodyfikował: Łukasz Pleban  

Zakres modyfikacji: 

1) Zamieszczono "Pytania i odpowiedzi. Zestaw nr 1"

2) Zamieszczono "Opis oprzedmiotu zamówienia - załącznik nr 2_po modyfikacji" 

3) Zamieszczono "Pytania i odpowiedzi. Zestaw nr 2"

4) Zamieszczono "Pytania i odpowiedzi. Zestaw nr 3"

Data modyfikacji:

1), 2): 04-12-2023

3): 05-12-2023

4): 06-12-2023

Data wytworzenia: 30-11-2023 r.

Data udostępnienia: 30-11-2023 r.

Dodatkowe informacje