IBE/1033A/2023 Przeprowadzenie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy potwierdzonych stosownym orzeczeniem lekarskim dla pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych w 2024 r.

Szanowni Państwo,

Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie zapytania ofertowego na:

„Przeprowadzenie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy potwierdzonych stosownym orzeczeniem lekarskim dla pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych w 2024 r.”              

Znak sprawy: IBE/1033A/2023    

Termin składania ofert upływa w dniu 13.12.2023 r. o godz. 10:00.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy – Baza Konkurencyjności

Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/182034

Informację wytworzyła: Urszula Ścisłowska

Informację udostępnił: Łukasz Pleban

Data wytworzenia: 05-12-2023

Data udostępnienia: 05-12-2023

Dodatkowe informacje