IBE/68/2024 Usługa polegająca na organizacji i realizacji terenowej części badania pn. “Konteksty uczenia się nieformalnego w dorosłości”

Szanowni Państwo,

Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie zapytania ofertowego na:

Usługa polegająca na organizacji i realizacji terenowej części badania pn. “Konteksty uczenia się nieformalnego w dorosłości”

            

Znak sprawy: IBE/68/2024    

Termin składania ofert upływa w dniu 13.03.2024 r. o godz. 10:00.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy – Baza Konkurencyjności

Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Bazie Konkurencyjności: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/185892

Informację wytworzyła: Aleksandra Wójcicka 

Informację udostępnił: Łukasz Pleban

Data wytworzenia: 04-03-2024

Data udostępnienia: 04-03-2024

Dodatkowe informacje