IBE/96/2024 Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie koordynatora programu szkoleniowego pn. “Wspieranie rozwoju językowego uczniów z doświadczeniem migracji - nauczanie języka polskiego jako obcego”

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

Informację wytworzył: Łukasz Pleban

Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

Data wytworzenia: 14-03-2024 r. 

Data udostępnienia: 14-03-2024 r.


Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4

Wykaz spełniania kryteriów udziału stanowi załącznik nr 5

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6

Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowi załacznik nr 7

Termin składania ofert do 13.03.2024 r. do godz. 10.00. 

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pan Łukasz Pleban 

e- mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzyła: Marta Przybylak

Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

Data wytworzenia: 05-03-2024 r.

Data udostępnienia: 05-03-2024 r.

Dodatkowe informacje