IBE/104/2024 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług doradczych, w szczególności w zakresie wsparcia i doradztwa w zakresie tworzenia modułów szkoleniowych w tematyce tranzycja na rynek pracy, z wykorzystaniem metody EDUScrum (...)

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

Informację wytworzył: Łukasz Pleban

Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

Data wytworzenia: 16-04-2024 r. 

Data udostępnienia: 16-04-2024 r.


Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5

Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowi załacznik nr 6

Termin składania ofert do 02.04.2024 r. do godz. 10.00. 

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pan Łukasz Pleban 

e- mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzyła: Karolina Malinowska 

Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

Data wytworzenia: 25-03-2024 r.

Data udostępnienia: 25-03-2024 r.

Dodatkowe informacje