IBE/150/2024 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie, niezależnie od siebie, przez 3 ekspertów łącznie 135 godzin konsultacji dla nauczycieli, specjalistów szkolnych, rodziców dzieci w obszarze logopedii oraz przygotowanie raportu (...)

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

Informację wytworzył: Łukasz Pleban

Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

Data wytworzenia: 10-04-2024 r. 

Data udostępnienia: 10-04-2024 r.


Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Omówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4

Wzór umowy stanowi załacznik nr 5

Raport z konsultacji (indywidualny) stanowi załącznik nr 1 do umowy

Raport z konsultacji (zbiorczy) stanowi załącznik nr 3 do umowy

Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowi załacznik nr 6

Termin składania ofert do 04.04.2024 r. do godz. 10.00

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pan Łukasz Pleban 

e- mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzyła: Marta Przybylak 

Informację udostępnił: Łukasz Pleban

Data wytworzenia: 27-03-2024 r.

Data udostępnienia: 27-03-2024 r.

Dodatkowe informacje