IBE/160/2024 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie, niezależnie od siebie, przez 3 ekspertów łącznie 135 godzin konsultacji dla nauczycieli, specjalistów szkolnych, rodziców dzieci w obszarze wsparcia w sytuacji zaburzeń (...)

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

Informację wytworzył: Łukasz Pleban

Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

Data wytworzenia: 23-04-2024 r. 

Data udostępnienia: 23-04-2024 r.


Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Omówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4

Wzór umowy stanowi załacznik nr 5

Raport z konsultacji (indywidualny) stanowi załącznik nr 1 do umowy

Raport z konsultacji (zbiorczy) stanowi załącznik nr 3 do umowy

Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowi załacznik nr 6

Termin składania ofert do 10.04.2024 r. do godz. 10.00

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pan Łukasz Pleban 

e- mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzyła: Marta Przybylak 

Informację udostępnił: Łukasz Pleban

Informację zmodyfikował: Łukasz Pleban  

Zakres modyfikacji: 

1) zamieszczono "Treść ogłoszenia - złącznik nr 1_ po modyfikacji"

2) zamieszczono "Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2_po modyfikacji" 

3) zamieszczono "Formularz ofertowy - załącznik nr 3_ po modyfikacji"

4) zamieszczono "Wzór umowy - załącznik nr 5_ po modyfikacji"

5) zamieszczono "Wzór oświadczenia o braku powiązań (...) - załącznik nr 6_ po modyfikacji"

Data modyfikacji:  05-04-2024 r.

Data wytworzenia: 02-04-2024 r.

Data udostępnienia: 02-04-2024 r.

Dodatkowe informacje