IBE/120/2024 Testy WCAG

Szanowni Państwo,

Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie zapytania ofertowego na:

„Testy WCAG"

            

Znak sprawy: IBE/120/2024    

Termin składania ofert upływa w dniu 11.04.2024 r. o godz. 10:00.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy – Baza Konkurencyjności

Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Bazie Konkurencyjności: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/187501?sekcja=ogloszenie

Informację wytworzyła: Joanna Ścibior-Bielak

Informację udostępnił: Łukasz Pleban

Data wytworzenia: 03-04-2024

Data udostępnienia: 03-04-2024

Dodatkowe informacje