IBE/125/2024 Wsparcie eksperckie i przeprowadzenie prac analitycznych przy wypracowaniu skali do mierzenia postawy wobec uczenia się w dorosłości oraz narzędzia do badania poczucia skuteczności w obszarze uczenia się

Szanowni Państwo,

Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie zapytania ofertowego na:

Wsparcie eksperckie i przeprowadzenie prac analitycznych przy wypracowaniu

skali  do mierzenia  postawy wobec uczenia się w dorosłości oraz  narzędzia do

badania poczucia skuteczności w obszarze uczenia się"

            

Znak sprawy: IBE/125/2024    

Termin składania ofert upływa w dniu 17.04.2024 r. o godz. 10:00.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy – Baza Konkurencyjności

Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Bazie Konkurencyjności: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/187745 

Informację wytworzył: Stefan Kurszel

Informację udostępnił: Łukasz Pleban

Data wytworzenia: 09-04-2024

Data udostępnienia: 09-04-2024

Dodatkowe informacje