Specjalista ds. badań i analiz – Regionalny doradca i promotor Z. Systemu Kwalifikacji (ZSK)

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym ” na stanowisko:

 

Specjalista ds. badań i analiz – Regionalny doradca i promotor

Z. Systemu Kwalifikacji (ZSK)

NR REF.: ZSK2/Z2/SRP/4/1512/BIP


Miejsce pracy: Poznań 


Zatrudniona osoba będzie uczestniczyła w prowadzeniu działań związanych z przekazywaniem wiedzy i doradztwem w zakresie wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Razem z Głównym specjalistą będzie nawiązywała relacje, identyfikowała potrzeby i prowadziła działalność doradczą z interesariuszami i odbiorcami ZSK w dedykowanym regionie zgodnie z Ustawą o ZSK.

 

 

Główne obowiązki:

 • utrzymywanie kontaktów i współpracy z kluczowymi lokalnymi odbiorcami i interesariuszami ZSK w regionie tj. np. z administracji samorządowej, urzędów, NGO, pracodawców, organizacji branżowych, uczelni, instytucji szkoleniowych, doradców zawodowych i edukacyjnych,

 • nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z odbiorcami i interesariuszami ZSK w regionach, m.in. poprzez spotkania z nimi na terenie województwa oraz działania w zakresie docierania do ww. podmiotów i dostarczania im wiedzy jakiej potrzebują nt. ZSK,

 • aktywne, przekonujące i skuteczne zapraszanie do współpracy, udziału w konferencjach, korzystania z doradztwa,

 • pozyskiwanie potrzeb informacyjnych od potencjalnych odbiorców ZSK i interesariuszy (ankiety, wywiady, seminaria) i ich analiza pod kątem sformułowania zakresu doradztwa,

 • usługi doradcze z obszaru tworzenia i wdrożenia ZSK (wyjaśnianie zasad działania i ról podmiotów uczestniczących, przekazywanie korzyści, przygotowanie do pełnienia roli instytucji certyfikujących lub prowadzących walidację),

 • współpraca przy przygotowaniu i prowadzeniu seminariów oraz konferencji,

 • przygotowanie sprawozdań z działalności w regionie w odniesieniu do planowanych celów i zadań zgodnie z obowiązującymi w IBE zasadami,

 • udział w sieci współpracy pomiędzy doradcami-promotorami w regionach w zakresie wspierania, wymiany doświadczeń, planowania działań na rzecz wdrażania ZSK.

 

Wymagania:

 • doświadczenie w pozyskiwaniu do współpracy różnych instytucji np. urzędów, lokalnych przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, firm sponsorujących,

 • doświadczenie zawodowe co najmniej 2 letnie,

 • doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu konferencji, seminariów, spotkań, eventów,

 • umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym (doświadczenie w redakcji tekstów) i słowem mówionym (doświadczeniu w przeprowadzaniu prezentacji dla dużych grup),

 • wysokie kompetencje społeczne i komunikacyjne, wytrwałość,

 • dyspozycyjność, gotowość do wyjazdów służbowych, mile widziane prawo jazdy kat. B,

 • umiejętność dobrej organizacji pracy i orientacja na jakość w oparciu o zasady prowadzenia projektu,

 • umiejętność i chęć uczenia się oraz rozwoju w tematykach związanych z: funkcjonowaniem regionalnego rynku pracy, powiązaniami systemu edukacji z rynkiem pracy, metod sprawdzania i potwierdzania kompetencji uzyskanych na drodze poza formalnej edukacji itp.,

 • dobra znajomość pakietu MS Office,

 • wykształcenie wyższe,

 • kurs zarządzania zmianą i projektami – mile widziany,

 

Oferujemy:

 • wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w ramach uzgodnionej strategii w regionie,

 

 • szerokie możliwości rozwoju zawodowego poprzez kontakt z różnymi podmiotami m.in. uczelniami, instytutami badawczymi, organizacjami, instytucjami samorządowymi,  pracodawcami,

 

 • udział w nowatorskich, ciekawych projektach edukacyjnych i dostęp do specjalistycznej wiedzy,

 

 • wysoki poziom dynamiki i działania zgodnie z założeniami projektu,

 

 • duży zakres uprawnień i reprezentacji Instytutu Badań Edukacyjnych w kontakcie z różnymi podmiotami,

 

 

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu. Pierwsza umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony do końca realizacji projektu tj. do 31.12.2019 r.

 • Możliwość uczestniczenia w realizacji kolejnych projektów dotyczących wdrażania ZSK.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. do 11 marca 2018 r.

 

Prosimy o wpisanie w tytule numeru ref. NR REF.:

NR REF.: ZSK2/Z2/SRP/4/1512/IP

 

 

Proponowane wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi od ok. 5520 PLN do ok.6600 PLN brutto. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

IBE zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

Projekt „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym ” (dalej jako „Projekt”) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Dodatkowe informacje