Terenowa realizacja badania „Analiza kompetencji i kwalifikacji w sektorze przetwórstwa żywności oraz w sektorze komunikacji marketingowej” (badanie sektorowe)

 

Wykonawcy 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 07).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Data wytworzenia: 2022-02-28
Data udostępnienia: 2022-02-28
 

Wykonawcy 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 5 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje zanotowane podczas otwarcia ofert (patrz załącznik nr 06). 
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniłaMaja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2022-02-07
Data udostępnienia: 2022-02-07
 

 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający informuje, iż przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 205.057,40 złotych brutto.
 
 

Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk

Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Data wytworzenia: 2022-02-07
Data udostępnienia: 2022-02-07 
 

 Wykonawcy

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2.   Modyfikacja SWZ. Przesunięcie terminu składania ofert 

 

I.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 284  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 03).  Odpowiedzi stanowią jednocześnie modyfikację odpowiedniech zapiswó SWZ.  Dla wygody wykonawców załączamy poprawiony  Wykaz osób (załącznik nr 4 do SWZ (patrz załącznik nr 4).

 

 

II.

Mając na względzie dokonaną modyfikacje załącznika nr 4 do SWZ, jak również art. 284 ust. 2, Zmawiający zdecydował o przesunięciu terminu składnia ofert.

 

 
Nowy termin składania ofert to 07.02.2022 r. godz. 12.00. Otwarcie ofert, w tym samym dniu o godz. 12.30.
 
Zmodyfikowane Ogłoszenie  o zamówieniu stanowi załącznik nr 05. 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2022-02-01
Data udostępnienia: 2022-02- 01
 

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

 Terenowa realizacja badania "Analiza kompetencji i kwalifikacji
w sektorze przetwórstwa żywności oraz w sektorze komunikacji marketingowej" (badanie sektorowe)

Znak sprawy: IBE/04/2022

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 03.02.2022 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem MINIPORTALU jedynie w postaci elekronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2022-01-24
Data udostępnienia: 2022-01-24

Dodatkowe informacje