Narzędzia walidacji dla wybranych kwalifikacji, w tym pilotażowa realizacja scenariuszy walidacji efektów uczenia się – III przetarg

 

Wykonawcy 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do części 2

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy o ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do części 2.       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 06).
 
 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2022-03-18
Data udostępnienia: 2022-03-18

 

Wykonawcy 

 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do części 3-6

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy o ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do części 3-6.       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 05).
 
 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2022-03-09
Data udostępnienia: 2022-03-09

 

Wykonawcy 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do części 1

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy o ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do części 1.       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 04).
 
 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2022-03-09
Data udostępnienia: 2022-03-09

 

Szanowni Państwo,
  
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 5 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje zanotowane podczas otwarcia ofert (patrz załącznik nr 03). 

 

  
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2022-02-18
Data udostępnienia: 2022-02-18

 

Wykonawcy

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający informuje, iż przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 78 557,25 złotych brutto na każdą z części, w sumie 471 343,47.
 
 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłZbigniew Obłoza
 
Data wytworzenia: 2022-02-18
Data udostępnienia: 2022-02-18

 

 

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

 Narzędzia walidacji dla wybranych kwalifikacji, w tym pilotażowa realizacja scenariuszy walidacji efektów uczenia się - III przetarg

Znak sprawy: IBE/03/2022

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 18.02.2022 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem MINIPORTALU jedynie w postaci elekronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2022-01-27
Data udostępnienia: 2022-01-27

Dodatkowe informacje