Organizacja i koordynacja badania delfickiego

 

Wykonawcy 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 05).
 
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2022-06-22
Data udostępnienia: 2022-06-22
 

 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 5 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje zanotowane podczas otwarcia ofert (patrz załącznik nr 04). 
 

Informację wytworzył: Maja Ambrożuk

Informację udostępniłMaja Ambrożuk
Data wytworzenia: 2022-06-03
Data udostępnienia: 2022-06-03
 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający informuje, iż przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 166 591,50 złotych brutto.
 
 

Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk

Informację udostępniłaMaja Ambrożuk
Data wytworzenia: 2022-06-03
Data udostępnienia: 2022-06-03
 

Wykonawcy 

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców w trybie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 03). 

 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2022-06-03
Data udostępnienia: 2022-06-03
 

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

Organizację i koordynację badania delfickiego

Znak sprawy: IBE/20/2022

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 03.06.2022 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem MINIPORTALU jedynie w postaci elekronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2022-05-26
Data udostępnienia: 2022-05-26

Dodatkowe informacje