Najem drukarek - urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą ich serwisu oraz usługą polegającą na uzupełnianiu materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń.

Wykonawcy 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 09).
 
 
Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk

Informację udostępnił: Maciej Pietrzyk

Data wytworzenia: 2022-06-22
Data udostępnienia: 2022-06-22

 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 5 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje zanotowane podczas otwarcia ofert (patrz załącznik nr 08). 
 

Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk

Informację udostępniłMaciej Pietrzyk
Data wytworzenia: 2022-06-10
Data udostępnienia: 2022-06-10
 

 


 

 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający informuje, iż przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 132.837,66 (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem 66/100) zł brutto.

 
 

Informację wytworzyła: Maciej Pietrzyk

Informację udostępniłaMaciej Pietrzyk
Data wytworzenia: 2022-06-10
Data udostępnienia: 2022-06-10

 


 

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 5

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców w trybie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje piąty zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 7).  

 
Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk
Informację udostępnił: Maciej Pietrzyk
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2022-06-09
Data udostępnienia: 2022-06-09

 

 

 


 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 4

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców w trybie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje czwarty zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 6).  

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2022-06-08
Data udostępnienia: 2022-06-08

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 3. Modyfikacja SWZ

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców w trybie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje trzeci zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 5).  Odpwiedzi na pytanie 10 stanowi jednocześnie zmianę SWZ.

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2022-06-08
Data udostępnienia: 2022-06-08

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2. Modyfikacja SWZ

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców w trybie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje drugi zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 4).  Odpwiedzi na pytanie 1 i 2 stanowi jednocześnie zmianę SWZ.

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2022-06-06
Data udostępnienia: 2022-06-06

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców w trybie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 3). 

 
Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk
Informację udostępnił: Maciej Pietrzyk
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2022-06-03
Data udostępnienia: 2022-06-03

 


 

 

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

Najem drukarek - urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą ich serwisu oraz usługą polegającą na uzupełnianiu materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń.

Znak sprawy: IBE/21/2022

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 10.06.2022 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem MINIPORTALU jedynie w postaci elekronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk
Informację udostępnił: Maciej Pietrzyk
 
Data wytworzenia: 2022-06-01
Data udostępnienia: 2022-06-01
Załączniki:

Dodatkowe informacje