Usługi cateringowe i gastronomiczne na potrzeby spotkań organizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych na terenie m.st. Warszawy w ramach działalności statutowej oraz realizowanych projektów

 

Wykonawcy 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 260 ust. 2 oraz art. 255 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o unieważnieniu postępowania.
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 03).
 
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2022-08-05
Data udostępnienia: 2022-08-05
 

 

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

 Usługi cateringowe i gastronomiczne na potrzeby spotkań organizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych na terenie
m. st. Warszawy w ramach działalności statutowej oraz realizowanych projektów

Znak sprawy: IBE/25/2022

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 05.07.2022 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem MINIPORTALU jedynie w postaci elekronicznej z użyciem podpisu elektronicznego oraz w siedzibie zamawiającego w odniesieniu do oferty w postaci zestawów próbnych potraw i napojów (próbki).

 

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2022-06-27
Data udostępnienia: 2022-06-27

Dodatkowe informacje