Zapewnienie specjalistycznych usług z zakresu IT. Umowa ramowa.

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieogranicznego na:
 

Zapewnienie specjalistycznych usług z zakresu IT. Umowa ramowa.

Znak sprawy: IBE/27/2022

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 05.09.2022 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia jedynie w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
 
  
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2022-08-08
Data udostępnienia: 2022-08-08

Dodatkowe informacje