Badania zapotrzebowania na kompetencje na potrzeby Analizy zapotrzebowania na zawody, kwalifikacje i umiejętności (AZ-ZKU) (badania typu foresight)

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

Badania zapotrzebowania na kompetencje na potrzeby Analizy zapotrzebowania na zawody, kwalifikacje i umiejętności (AZ-ZKU) (badania typu foresight)               

Znak sprawy: IBE/28/2023    

Termin składania ofert upływa w dniu 07.06.2023 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2023-05-30
Data udostępnienia: 2023-05-30

Dodatkowe informacje