Zakup biletów lotniczych i krajowych na krajowe i międzynarodowe przewozy wraz z usługami dodatkowymi na potrzeby IBE

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
 

Zakup biletów lotniczych i krajowych na krajowe
i międzynarodowe przewozy wraz z usługami dodatkowymi na potrzeby IBE
           

Znak sprawy: IBE/16/2023

Termin składania ofert upływa w dniu 03.07.2023 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2023-06-06
Data udostępnienia: 2023-06-06

Dodatkowe informacje