Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego i oprogramowania. IBE/27/2023

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego akcesoriów i oprogramowania  w 2 częściach.

Znak sprawy: IBE/27/2023 

Termin składania ofert upływa w dniu 14.07.2023 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
 
 
 
Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk
Informację udostępnił: Maciej Pietrzyk
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2023-07-06
Data udostępnienia: 2023-07-06

Dodatkowe informacje