Prowadzenie prac programistycznych w celu dalszej modernizacji systemu Odznaka+, realizowane w formule świadczenia kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

Prowadzenie prac programistycznych w celu dalszej modernizacji systemu Odznaka+, realizowane w formule świadczenia kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT              

Znak sprawy: IBE/32/2023    

Termin składania ofert upływa w dniu 26.07.2023 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
  
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2023-07-18
Data udostępnienia: 2023-07-18

Dodatkowe informacje