Druk i dostawa publikacji. Umowa ramowa.

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
 

Druk i dostawa publikacji. Umowa ramowa.          

Znak sprawy: IBE/25/2023

Termin składania ofert upływa w dniu 25.08.2023 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz w siedzibie zamawiającego w odniesieniu do oferty w postaci próbnych wydruków (próbki).

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2023-07-25
Data udostępnienia: 2023-07-25

Dodatkowe informacje